สาเหตุของวาล์วปีกผีเสื้อล้มเหลว

2021-03-19

สาเหตุของความล้มเหลวของวาล์วผีเสื้อมีดังนี้:

1. มีของกระจุกกระจิกบนแผ่นผีเสื้อและพื้นผิวปิดผนึก

2. ตำแหน่งปิดของแผ่นผีเสื้อและพื้นผิวปิดผนึกไม่สอดคล้องกัน;

3. สลักเกลียวหน้าแปลนที่ด้านเต้าเสียบไม่ได้เน้นให้เท่ากันหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด